Wat moet u doen

Wat moet u doen?

Uit de beschrijvingen van de verschillende regelingen blijkt dat persoonlijke aansprakelijkheid een risico vormt waar vrijwel iedereen die bij een onderneming betrokken is, mee te maken heeft.

Bestuurders en commissarissen komen daarbij vaak het eerst in beeld. Zij zijn gehouden om hun taak nauwgezet en gewetensvol te vervullen. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico om door de vennootschap zelf te worden aangesproken voor de schade die van hun onbehoorlijke handelen het gevolg is.

In faillissement neemt de curator vaak dit wapen ter hand en stelt hij bestuurders en commissarissen namens de vennootschap aansprakelijk. In faillissement bestaat daarnaast vaak nog het risico van een aansprakelijkheid op grond van de WBF, waarbij verschillende valkuilen bestaan, zoals een omkering van de bewijslast.

Ten slotte kunnen bestuurders en commissarissen vaak nog door allerlei derden worden aangesproken, bijvoorbeeld schuldeisers, werknemers, leveranciers en de fiscus.

Maar niet alleen bestuurders en commissarissen worden met deze aansprakelijkheden geconfronteerd.

Als de onderneming failliet gaat, lopen alle personen die zich intensief met het beleid van de onderneming hebben bemoeid, het risico door de curator aansprakelijk te worden gesteld voor het volledige tekort in de boedel.

 

Met name waar aandeelhouders zich, al dan niet achter de schermen, intensief met het beleid van de onderneming hebben beziggehouden komt deze aansprakelijkheid in beeld, maar het kan ook gaan om accountants of andere adviseurs. De aansprakelijkheid kan zich uitstrekken tot eenieder die het beleid van de onderneming mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder.

Niet alleen de fase waarin een bestuurder al aansprakelijk is gesteld, maar ook het stadium daarvóór vraagt om goede en tijdige advisering en deskundige bijstand. Het gaat tenslotte om het privévermogen van de bestuurder dat bij persoonlijke aansprakelijkheid op het spel kan komen te staan.

Bovendien geldt dat wanneer er sprake is van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, het sterk afhangt van de omstandigheden van het geval en de polisvoorwaarden of er daadwerkelijk sprake is van dekking. Andersom geldt dit ook. Indien u bijvoorbeeld als aandeelhouder, investeerder, werknemer of opvolgend bestuurder bezwaren hebt tegen het beleid of het gedrag van een bestuurder of commissaris. Ook als u crediteur bent van een bedrijf dat wel heeft besteld en geleverd heeft gekregen maar de betaling niet voldoet, komt wellicht persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder in beeld, bijvoorbeeld als andere schuldeisers van het bedrijf hun geld wél hebben ontvangen.

 

De advocaten van Borsboom & Hamm N.V. zijn uiterst bekwaam op al deze rechtsgebieden. Hun focus ligt sterk op het ondernemingsrecht in al zijn facetten. Of u nu tegen een bestuurder wilt optreden om uw schade te verhalen of zelf bestuurder van een onderneming bent die aansprakelijk is gesteld: deskundig advies is onontbeerlijk.

U kunt natuurlijk ook, als u het gevoel hebt dat uw huidige adviseur deze materie niet voldoende in de vingers heeft, een second opinion over uw zaak vragen. U hebt immers een ervaren specialist nodig in situaties waarin het om persoonlijke aansprakelijkheid gaat. Iemand die is opgewassen tegen de druk die van verschillende zijden op bestuurders wordt uitgeoefend wanneer hun functioneren ter sprake komt. Iemand die het klappen van de zweep van de curator minstens net zo goed kent. Iemand die, wanneer u zelf het functioneren van een bestuurder aan de orde wilt stellen, weet welke mogelijkheden er zijn om uw rechten veilig te stellen. In en buiten rechte en desnoods tot aan de Hoge Raad.

Borsboom & Hamm N.V. kan u daarbij helpen. U kunt contact opnemen met Mr. C.F.W.A. Hamm of Mr. J.P.M. Borsboom. Zij staan aan het hoofd van secties met vakbekwame advocaten die gespecialiseerd zijn in advies en procedures op het terrein van aansprakelijkheid, als curatoren en als aanvallers en verdedigers van aansprakelijk gestelde bestuurders, commissarissen en anderen. Alle mededelingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.