Soorten aansprakelijkheid

Soorten aansprakelijkheid

Ondernemingen en hun bestuurders en commissarissen hebben te maken met verschillende soorten aansprakelijkheid.

De zogenaamde interne aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de ondernemingen die zij besturen. Bestuurders en commissarissen zijn gehouden hun taak behoorlijk te vervullen. Doen zij dat niet, dan lopen zij het risico door de onderneming zelf aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die zij hebben veroorzaakt door onbehoorlijk te handelen. U kunt de link hiernaast volgen voor een beknopt overzicht van de verschil­lende gevallen waarin bestuurders tegenover de onderneming zelf aansprakelijk kunnen zijn.

De tweede soort aansprakelijkheid wordt externe aansprakelijkheid genoemd. Bij externe aansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de verschillende buitenstaanders bij een onderneming. U moet daarbij denken aan schuldeisers, zoals leveranciers, maar ook aan de fiscus en aan de werknemers in de onderneming. U kunt deze link volgen voor een beknopt overzicht van de verschillende gevallen waarin bestuurders aansprakelijk kunnen zijn tegenover derden die bij de onderneming betrokken zijn.

 

Op de hierna volgende pagina’s worden enkele capita selecta van het bestuurders­aansprakelijk­heids­recht behandeld. Deze pagina’s beogen geenszins volledig te zijn, maar geven slechts een schets van de verschillende aansprakelijkheden waarmee bestuurders, commissarissen en andere functionarissen van ondernemingen te maken kunnen krijgen.

Naast de hierna te behandelen persoonlijke aansprakelijkheid zijn er allerlei andere ondernemingsrechtelijke procedures waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen, bijvoorbeeld het ontslag van een bestuurder van een stichting, het uitkopen van een minderheidsaandeelhouder, geschillen rondom een aandeel­houders­over­een­komst of een schadeclaim naar aanleiding van een bedrijfsovername. Maar ook voor aangelegenheden in het personenvennootschapsrecht, zoals geschillen tussen vennoten in een v.o.f., een maatschap of een c.v., kunt u uiteraard contact opnemen met Borsboom & Hamm N.V.